1. Generelle bestemmelser

1.1 Dette dokument anvender den samme terminologi og forkortelser som vores Brugsbetingelser. Denne Fortrolighedspolitik regulerer indsamlingen, brugen og opbevaringen af oplysninger, der opnås fra brugere gennem brugen af vores platform.

1.2 Oplysninger om brugere opdeles i personligt identificerbare og ikke-personligt identificerbare oplysninger afhængigt af, om oplysningerne kan identificere brugeren som en specifik person. Oplysninger om juridiske personer falder ikke ind under omfanget af oplysninger som defineret i vores Brugsbetingelser og Fortrolighedspolitik.

1.3 LFDB Limited, et engelsk aktieselskab, registreret i England og Wales Trade and Companies Registry under selskabsnummer 13441297, med registreret adresse på 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England, har en position som 'Controller' som defineret i EU's GDPR, og vi vil være ansvarlige for at overholde principperne vedrørende behandling af persondata og være i stand til at demonstrere overholdelsen heraf. LFDB Limited har en position som 'processor' som defineret i EU's GDPR med hensyn til oplysninger, der opnås på brugernes vegne under brugen af vores tjenester. Vi kan kontaktes ved at sende en e-mail til [email protected].

2. Indsamling og brug af personligt identificerbare oplysninger

2.1 Vi kan indhente nogle af dine personlige oplysninger for at kunne levere vores tjenester. De oplysninger, vi indsamler, er nødvendige for at kunne levere vores tjenester, og vi vil ikke indsamle oplysninger, der ikke er nødvendige i forhold til vores tjenesters natur. Vi kan indsamle nogle af følgende personlige oplysninger:

 • Fornavn og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse og serverlogfiler
 • Betalingsoplysninger
 • Andre oplysninger, som du vælger at give
(A) Navn

2.2 For at registrere dig til brug af vores platform skal du give dit fornavn og efternavn. Vi vil kun bruge disse oplysninger til at oprette en konto til dig og til at henvende os til dig, når vi kontakter dig. Den retlige grund for behandlingen af disse oplysninger er kontraktmæssig forpligtelse. Hvis du ikke giver dit navn under registreringen, kan du ikke oprette en konto hos os.

(B) E-mailadresse

2.3 Vi kræver din e-mailadresse, når du registrerer dig for at bruge tjenesterne, eller du kan give den, når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller når du kontakter vores support. Vi vil kun bruge din e-mailadresse i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik, herunder reglerne for indsamlingens varighed. Vi indsamler din e-mailadresse for at overholde vores kontraktlige forpligtelse til at levere vores tjenester, eller med dit samtykke, afhængigt af indsamlingens formål. Vi indsamler din e-mailadresse i følgende tilfælde:

 • - Når du registrerer en konto hos os. Vi indsamler din e-mailadresse for at oprette og administrere en konto til dig og for at sende dig meddelelser om din konto, såsom når du vil gendanne dit kodeord, modtage en besked, vi ændrer vores fortrolighedspolitik, eller hvis der sker et databrud. En konto er nødvendig for at få adgang til nogle af vores tjenester, og hvis du ikke giver os din e-mailadresse til dette formål, vil du ikke kunne få adgang til disse tjenester.

 • - Når du kontakter os. Vi indsamler din e-mailadresse, når du kontakter os via vores e-mail [email protected]. Når vi indsamler din e-mailadresse på denne måde, vil vi kun bruge den for at kunne svare på din henvendelse.

 • - Når du tilmelder dig nyhedsbrevet. Vi indsamler din e-mailadresse, når du tilmelder dig for at modtage mere information om Parcelocator. Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet giver du dit samtykke til at modtage e-mails med de seneste nyheder om Parcelocator og relaterede produkter.

(C) IP-adresse og serverlogfiler

2.5 Vi integrerer sikkerhedssystemer på vores platform for at forhindre ondsindede forsøg og udnyttelser af webstedet. Vi scanner IP-adresser og blokerer IP-adresser, der viser ondsindede tegn som for mange adgangsforsøg med forkert kode, forsøg på udnyttelse og lignende. Vi behandler disse oplysninger med henblik på at beskytte webstedets integritet og de tilknyttede databaser. Vi indsamler din IP-adresse på grundlag af en legitim interesse i at opretholde integriteten og sikkerheden af vores databaser.

2.6 Platformen indsamler en række generelle data og oplysninger, når en person får adgang til webstedet. Disse generelle data og oplysninger lagres i serverlogfilerne. De indsamlede oplysninger omfatter (1) den anvendte software og browsertyper og versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det adgangsgivende system, (3) datoen og tidspunktet for adgang til tjenesterne, (4) internetudbyderen for det adgangsgivende system og (5) andre lignende data og oplysninger, der kan anvendes i tilfælde af angreb på vores informations teknologisystemer.

2.7 Vi indsamler disse oplysninger til formål om undersøgelse af brud på sikkerheden. Når vi bruger disse oplysninger, kan vi forbinde specifikke logfiler med specifikke brugere, forudsat at brugerne er logget ind på deres Parcelocator konti, når de får adgang til webstedet. Disse oplysninger er nødvendige for (1) at løse problemer og rette systemfejl, (2) levere indholdet på vores platform korrekt, (3) optimere indholdet på vores platform samt dets reklamer, (4) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og websteknologi og (5) give retshåndhævelsesmyndighederne de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Vi indsamler disse oplysninger baseret på vores legitime interesse.

(D) Betalingsoplysninger

2.8 Alle betalinger på platformen udføres gennem tredjepartsudbydere afhængigt af betalingsmetoden. Du forstår hermed, at dine personlige oplysninger bliver behandlet og håndteret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, når du foretager køb gennem vores platform.

(E) Andre oplysninger

2.9 Du kan på et tidspunkt vælge at give andre oplysninger, der ikke er nødvendige for tjenesternes korrekte funktion. I alle sådanne tilfælde vil vi kun bruge disse oplysninger til det formål, hvortil du offentliggjorde dem. Hvis vi ikke er sikre på, hvorfor du giver sådanne oplysninger, vil vi kontakte dig, hvor det er muligt. Ellers vil vi slette sådanne oplysninger.

(F) Generelt

2.10 Nogle tjenester vil ikke være tilgængelige for dig, hvis du ikke giver de anmodede oplysninger. Vi kan gemme optegnelser over eventuelle spørgsmål, klager eller komplimenter, du foretager, samt svaret, hvis der er et. Når du kontakter os, vil vi indsamle eventuelle oplysninger, som du vælger at give. Vi vil kun opbevare og bruge disse oplysninger med det formål at svare på dine henvendelser. Oplysninger indeholdt i henvendelsen, fri for nogen personligt identificerbare oplysninger, vil blive gemt på vores servere med det formål at forbedre vores tjenester og give den bedst mulige kundesupport.

2.11 Vi sælger eller udlejer ikke personlige oplysninger til tredjepart. Vi bruger indsamlede oplysninger til interne og marketingformål, som er nødvendige i henhold til tjenesternes natur, og kun i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik. I visse tilfælde er vi forpligtet til at overholde retskendelser og regeringsanmodninger og give oplysninger eller dele af dem til autoriserede instanser.

2.12 Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores partnere, agenter og operatører under fortrolighedsaftaler eller lignende aftaler, herunder betalingsprocessorer og leveringsselskaber, som vi mener rimeligt skal have kontakt med disse oplysninger: (i) for at levere tjenester i henhold til din anmodning; (ii) for at administrere vores forretning eller webstedet; (iii) for at yde kundesupport; (iv) for at opdatere kontoinformation; (v) for at videresende opdateringer, meddelelser og nyhedsbreve; (vi) for at svare på dine henvendelser og kommunikere med dig om webstedet og andre aktiviteter i forbindelse med webstedet; (vii) i tilfælde af enhver omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller afhændelse af hele eller en del af webstedets virksomhed eller aktiviteter (herunder uden begrænsning i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer); eller (viii) som ellers autoriseret af dig.

2.13 Vi har implementeret sikkerhedsprocedurer og foranstaltninger for at sikre passende beskyttelse af de oplysninger, vi behandler, mod misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse eller ændring. Vi vil fjerne alle oplysninger om dig på din anmodning senest femten (15) dage efter, at anmodningen er modtaget.

2.14 Vi anerkender, at sikkerheden for dine oplysninger er en af de højeste prioriteter, og derfor har kun autoriserede behandlere adgang til dine oplysninger. Selvom vi træffer alle passende foranstaltninger med hensyn til at holde dine oplysninger sikre, forstår du, at ingen datasekuritetsforanstaltninger i verden kan tilbyde 100% beskyttelse. Hvis vi nogensinde opdager eller mistænker en brud på persondata, vil vi uden forsinkelse, inden for tooghalvfems (72) timer efter at være blevet opmærksomme på det, underrette den relevante tilsynsmyndighed om bruddet og brugerne, hvor det er nødvendigt.

2.15 Behandlingen af oplysningerne udføres automatisk uden menneskelig indgriben. Men når du kontakter os via e-mail, vil oplysningerne i e-mailen blive håndteret og behandlet af en rigtig person for at give dig svaret på e-mailen.

2.16 Brugere kan anmode om adgang til, ændring og sletning af personlige oplysninger og udøve retten til at gøre indsigelse. Sådanne anmodninger bør indsendes til [email protected].

3. Indsamling og brug af ikke-personligt identificerbare oplysninger

3.1 Platformen og andre tredjeparts analyseplatforme indsamler en række generelle data og oplysninger, når en bruger eller et automatiseret system kalder platformen op. Disse generelle data og oplysninger lagres i serverlogfilerne. Indsamlede data kan omfatte (1) anvendte softwaretyper og versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) dato og tidspunkt for adgang til tjenesterne, (4) internetudbyderen for adgangssystemet og (5) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

3.2 Vi indsamler disse oplysninger til formål om undersøgelse af brud på sikkerheden. Når vi bruger disse oplysninger, drager vi ikke konklusioner om brugeren. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet på vores platform korrekt, (2) optimere indholdet på vores platform samt dets reklamer, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og websteknologi, og (4) give retshåndhævelsesmyndighederne de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. De anonyme data fra serverlogfilerne opbevares separat fra alle personlige data, som en registreret person har givet.

4. Opbevaring og overførsel af oplysninger

4.1 Oplysninger vil blive opbevaret på sikre servere, der kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med tilstrækkelige privatlivsbeskyttelsesforanstaltninger. Vi kan opbevare eller overføre oplysninger om registrerede personer placeret i EU til servere, der er placeret i lande, som den europæiske kommission har anerkendt som tilstrækkelige, eller i lande, som den europæiske kommission ikke har erklæret som utilstrækkelige, forudsat at sådanne lande implementerer passende og egnede sikkerhedsforanstaltninger vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

4.2 Oplysninger opbevares på serverne kun i den nødvendige periode for at levere tjenesterne og opretholde integriteten af vores databaser. Vi vil opretholde registreringer af behandlingsaktiviteter med henblik på at demonstrere overholdelse af EU GDPR.

4.3 Nogle tjenester kræver brugen af tredjeparts løsninger. Når du omdirigeres fra vores websted til tredjeparts websted, interagerer du ikke længere med vores websted. Eventuelle oplysninger, som du giver gennem tredjeparts websteder, vil blive håndteret og behandlet i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitikker og andre gældende vilkår.

5. Tredjeparts websteder, tjenester og cookies

5.1 Webstedet eller e-mails kan indeholde links til andre eksterne websteder, der ikke hører under vores domæne. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspraksis eller indholdet på sådanne eksterne websteder. Hvis du vælger at følge sådanne links til eksterne websteder, gør du det på egen risiko.

5.2 Cookies hjælper os med at optimere og forbedre brugeroplevelsen på webstedet ved at hjælpe os med at levere væsentlige funktionaliteter. De cookies, vi bruger, kan variere over tid, da vi løbende opdaterer og forbedrer vores websted og tjenester. Yderligere oplysninger kan findes i vores cookiepolitik.

6. Oplysningers opbevaringsperiode

6.1 Hvis du registrerer en konto hos os, vil vi opbevare dine oplysninger, så længe du har en aktiv konto. Så snart du sletter din konto, vil vi fjerne alle oplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre vi har passende juridiske grunde til at fortsætte deres behandling. Hvis din konto er blevet afsluttet eller suspenderet på grund af overtrædelse af vilkårene, vil vi opbevare dine oplysninger i op til to år for at forhindre gentagen registrering og håndhæve suspensionsforanstaltninger.

6. Oplysningers opbevaringsperiode

6.1 Hvis du registrerer en konto hos os, vil vi opbevare dine oplysninger, så længe du har en aktiv konto. Så snart du sletter din konto, vil vi fjerne alle oplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre vi har passende juridiske grunde til at fortsætte deres behandling. Hvis din konto er blevet afsluttet eller suspenderet på grund af overtrædelse af vilkårene, vil vi opbevare dine oplysninger i op til to år for at forhindre gentagen registrering og håndhæve suspensionsforanstaltninger.

7. Brugerens rettigheder

7.1 Du kan anmode om at:

 • Få bekræftelse på, om dine oplysninger behandles, få adgang til oplysninger om dig, som vi har gemt, samt supplerende oplysninger.

 • Modtag en kopi af oplysninger om dig, der opbevares af Parcelocator i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Korriger dine oplysninger.

 • Få dine personlige oplysninger slettet.

 • Gør indsigelse mod behandlingen af oplysninger af Parcelocator.

 • Begræns behandlingen af dine oplysninger af Parcelocator.

 • Indgiv en klage til en tilsynsmyndighed.

8. Ændringer i Fortrolighedspolitikken

8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre vores Fortrolighedspolitik til enhver tid. Den aktuelle version af vores Fortrolighedspolitik er tilgængelig via webstedet og angiver den effektive dato. Du opfordres til regelmæssigt at kontrollere vores Fortrolighedspolitik.

9. Kontaktinformation

9.1 Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores Fortrolighedspolitik og hvordan oplysningerne håndteres, eller hvis du ønsker at få adgang til, hente, ændre eller opdatere dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].