1. Algemene bepalingen

1.1 Dit document maakt gebruik van dezelfde terminologie en afkortingen als ons document met Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de opslag van Informatie die we van Gebruikers verkrijgen via het gebruik van ons Platform.

1.2 De Informatie over Gebruikers is verdeeld in identificeerbare en niet-identificeerbare Informatie, afhankelijk van of de Informatie de Gebruiker als een specifiek persoon kan identificeren. Informatie over rechtspersonen valt niet binnen de reikwijdte van de Informatie zoals gedefinieerd in onze documenten met Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

1.3 LFDB Limited, een Engelse Limited Company, geregistreerd bij het handelsregister van Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 13441297, met geregistreerd kantoor op 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England, heeft de positie van 'Controller' zoals gedefinieerd in de EU GDPR en wij zijn verantwoordelijk voor, en in staat om de naleving aan te tonen van de beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. LFDB Limited heeft de positie van 'verwerker' in de zin van de EU GDPR met betrekking tot Informatie verkregen namens Gebruikers tijdens het gebruik van onze Services. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

2. Verzameling en gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

2.1 We kunnen enkele van uw persoonlijke informatie verkrijgen om onze Services te kunnen verlenen. De informatie die we verzamelen is noodzakelijk om onze Services te kunnen verlenen, en we zullen geen enkele informatie verzamelen die niet vereist is voor de aard van onze Services. We kunnen enkele van de volgende persoonlijke informatie verzamelen:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres en serverlogbestanden
 • Betalingsinformatie
 • Andere informatie die u ervoor kiest om te verstrekken
(A) Naam

2.2 Om u te registreren voor het gebruik van ons Platform moet u uw voornaam en achternaam opgeven. We zullen deze informatie alleen gebruiken om een account voor u aan te maken en u aan te spreken wanneer we contact met u opnemen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze informatie is de contractuele verplichting. Als u uw naam niet verstrekt tijdens de registratie, kunt u geen account bij ons registreren.

(B) E-mailadres

2.3 We hebben uw e-mailadres nodig wanneer u zich registreert voor de Services, of u kunt het verstrekken wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of wanneer u contact opneemt met onze support. We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, inclusief de regels voor de duur van de verzameling. We verzamelen uw e-mailadres om te voldoen aan onze contractuele verplichting om onze Services te leveren, of met uw toestemming, afhankelijk van het doel van de verzameling. We zullen uw e-mailadres verzamelen in de volgende gevallen:

 • - Wanneer u zich registreert voor een account bij ons. We zullen uw e-mailadres verzamelen om een account voor u aan te maken en te beheren en om u meldingen te sturen over uw account, zoals wanneer u uw wachtwoord wilt herstellen, een bericht wilt ontvangen, we ons privacybeleid wijzigen, of als er een gegevensinbreuk is. Een account is noodzakelijk om toegang te krijgen tot sommige van onze Services en als u ons uw e-mailadres niet verstrekt voor dit doel, kunt u geen toegang krijgen tot deze Services.

 • - Wanneer u contact met ons opneemt. We zullen uw e-mailadres verzamelen telkens wanneer u contact met ons opneemt via onze e-mail [email protected]. Telkens wanneer we op deze manier uw e-mailadres verzamelen, zullen we het alleen gebruiken om te reageren op uw vraag.

 • - Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief. We zullen uw e-mailadres verzamelen wanneer u zich abonneert om meer informatie te ontvangen over Parcelocator. Door u te abonneren op de nieuwsbrief geeft u uw toestemming om e-mails te ontvangen met het laatste nieuws over Parcelocator en gerelateerde producten.

(C) IP-adres en serverlogbestanden

2.5 We integreren beveiligingssystemen op ons Platform om kwaadaardige pogingen en exploits van de Site te voorkomen. We scannen IP-adressen en blokkeren IP-adressen die tekenen van kwaadaardig gedrag vertonen, zoals te veel wachtwoordpogingen, zoeken naar exploits en dergelijke. We verwerken deze informatie in het belang van het beschermen van de integriteit van de Site en de bijbehorende databases. We verzamelen uw IP-adres op basis van een gerechtvaardigd belang om de integriteit en veiligheid van onze databases te handhaven.

2.6 Het Platform verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een persoon toegang heeft tot de Site. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De verzamelde informatie omvat (1) de gebruikte software- en browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de datum en tijd van toegang tot de Services, (4) de internetprovider van het toegangssysteem, en (5) andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

2.7 We verzamelen deze informatie voor onderzoek naar inbreuken. Bij het gebruik van deze informatie kunnen we specifieke logbestanden koppelen aan specifieke Gebruikers, op voorwaarde dat Gebruikers zijn ingelogd op hun Parcelocator-accounts bij het openen van de Site. Deze informatie is nodig om (1) problemen op te lossen en systeemfouten te corrigeren, (2) de inhoud van ons Platform correct af te leveren, (3) de inhoud van ons Platform en de advertenties te optimaliseren, (4) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website technologie te waarborgen, en (5) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. We verzamelen deze informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang.

(D) Betalingsinformatie

2.8 Alle betalingen op het Platform worden uitgevoerd via externe serviceproviders, afhankelijk van de betaalmethode. U begrijpt hierbij dat bij het doen van aankopen via ons Platform uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en behandeld volgens de respectieve.

(E) Andere informatie

2.9 U kunt er op enig moment voor kiezen om andere informatie te verstrekken die niet vereist is voor het juiste functioneren van de Services. In al dergelijke gevallen zullen we deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt bekendgemaakt. Als we niet zeker zijn waarom u dergelijke informatie verstrekt, zullen we u waar mogelijk contacteren. Anders zullen we dergelijke informatie verwijderen.

(F) Algemeen

2.10 Sommige Services zijn niet beschikbaar voor u als u de gevraagde Informatie niet verstrekt. We kunnen gegevens bijhouden van vragen, klachten of complimenten die u maakt en het antwoord, indien van toepassing. Telkens wanneer u contact met ons opneemt, zullen we alle informatie verzamelen die u ervoor kiest om te verstrekken. We zullen deze informatie alleen opslaan en gebruiken met als doel te reageren op uw vragen. Informatie die binnen de vraag valt, vrij van enige persoonlijk identificeerbare Informatie, wordt opgeslagen op onze servers met als doel onze Services te verbeteren en de best mogelijke klantenondersteuning te bieden.

2.11 We verkopen of verhuren geen persoonlijke Informatie aan een derde partij. We gebruiken verzamelde Informatie voor onze interne en marketingdoeleinden, zoals nodig is gezien de aard van de Services, en alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid. In sommige gevallen zijn we verplicht om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en verzoeken van de overheid en Informatie of delen daarvan te verstrekken aan bevoegde instanties.

2.12 We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze partners, agenten en exploitanten onder geheimhouding of soortgelijke overeenkomsten, waaronder betalingsverwerkers en verzendbedrijven waarvan wij redelijkerwijs van mening zijn dat zij contact moeten opnemen met die informatie: (i) om Services te leveren op uw verzoek; (ii) om ons bedrijf of de Site te beheren; (iii) om klantenondersteuning te bieden; (iv) om accountinformatie bij te werken; (v) om updates, aankondigingen en nieuwsbrieven door te sturen; (vi) om te reageren op uw communicatie en met u te communiceren over de Site en andere activiteiten die verband houden met de Site; (vii) in het geval van elke herorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of overdracht van het geheel of een deel van het bedrijf of de activiteiten van de Site (inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met faillissement of enige soortgelijke procedure); of (viii) zoals anderszins door u gemachtigd.

2.13 We hebben veiligheidsprocedures en maatregelen geïmplementeerd om een gepaste bescherming van de Informatie die we verwerken te waarborgen, tegen elk misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking of wijziging. We zullen alle Informatie over u op uw verzoek verwijderen, uiterlijk vijftien (15) dagen nadat het verzoek is gedaan.

2.14 We erkennen dat de veiligheid van uw Informatie een van de hoogste prioriteiten is en daarom hebben alleen geautoriseerde verwerkers toegang tot uw informatie. Hoewel we alle gepaste maatregelen nemen met betrekking tot het beveiligen van uw informatie, begrijpt u dat geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel ter wereld 100% bescherming kan bieden. Als we ooit een persoonsgegevensinbreuk ontdekken of vermoeden, zullen we onverwijld, binnen tweeënzeventig (72) uur nadat we ervan op de hoogte zijn gebracht, de relevante toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen van de inbreuk en de Gebruikers waar nodig.

2.15 De verwerking van de informatie wordt automatisch uitgevoerd, zonder menselijke tussenkomst. Wanneer u echter contact met ons opneemt via e-mail, wordt de informatie in de e-mail behandeld en verwerkt door een echte persoon om u het antwoord op de e-mail te geven.

2.16 Gebruikers kunnen toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke Informatie aanvragen en het recht van bezwaar uitoefenen. Dergelijke verzoeken moeten worden ingediend bij [email protected].

3. Verzameling en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Informatie

3.1 Het Platform en andere analytische platforms van derden verzamelen een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een Gebruiker of geautomatiseerd systeem het Platform oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzamelde gegevens kunnen zijn (1) de gebruikte softwaretypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de datum en tijd van toegang tot de services, (4) de internetprovider van het toegangssysteem, en (5) andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

3.2 We verzamelen deze informatie voor onderzoek naar inbreuken. Bij het gebruik van deze informatie trekken we geen conclusies over de Gebruiker. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van ons Platform correct af te leveren, (2) de inhoud van ons Platform en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website technologie te waarborgen, en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die zijn verstrekt door een betrokkene.

4. Opslag en overdracht van Informatie

4.1 Informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers, beheerd en onderhouden in overeenstemming met voldoende privacybescherming. We kunnen Informatie over gegevenssubjecten die zich in de EU bevinden opslaan of overdragen naar servers in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn beschouwd, of in landen waarvan de Europese Commissie niet heeft geoordeeld dat ze ontoereikend zijn, op voorwaarde dat dergelijke landen passende en geschikte waarborgen implementeren met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke informatie.

4.2 Informatie wordt alleen op de servers bewaard voor de duur die nodig is voor het leveren van de Services en het handhaven van de integriteit van onze databases. We zullen gegevens van verwerkingsactiviteiten bijhouden met het doel te voldoen aan EU GDPR.

4.3 Sommige services vereisen het gebruik van oplossingen van derden. Wanneer u wordt omgeleid van onze Site naar de website van een derde partij, bent u niet langer actief op onze Site. Alle informatie die u verstrekt via websites van derden wordt behandeld en verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden.

5. Websites van derden, diensten en cookies

5.1 De Site of e-mails kunnen links bevatten naar andere externe websites die niet onder onze domeinnaam vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke externe websites. Als u ervoor kiest om dergelijke links naar externe websites te volgen, doet u dit op eigen risico.

5.2 Cookies helpen ons de gebruikerservaring van de Site te optimaliseren en te verbeteren door ons te helpen cruciale functionaliteiten te leveren. De cookies die we gebruiken kunnen in de loop van de tijd variëren, aangezien we onze Site en Services voortdurend updaten en verbeteren. Meer informatie is te vinden in ons cookiebeleid.

6. Bewaartermijn van informatie

6.1 Als u zich registreert voor een account bij ons, zullen we uw Informatie bewaren zolang u een actief account heeft. Zodra u uw account verwijdert, zullen we alle Informatie die we over u hebben verzameld verwijderen, tenzij we passende wettelijke gronden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. Als uw account is beëindigd of opgeschort vanwege schending van de voorwaarden, zullen we uw Informatie tot twee jaar bewaren om herhaalde registratie te voorkomen en schorsingsmaatregelen af te dwingen.

6. Bewaartermijn van informatie

6.1 Als u zich registreert voor een account bij ons, zullen we uw Informatie bewaren zolang u een actief account heeft. Zodra u uw account verwijdert, zullen we alle Informatie die we over u hebben verzameld verwijderen, tenzij we passende wettelijke gronden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. Als uw account is beëindigd of opgeschort vanwege schending van de voorwaarden, zullen we uw Informatie tot twee jaar bewaren om herhaalde registratie te voorkomen en schorsingsmaatregelen af te dwingen.

7. Rechten van de Gebruiker

7.1 U kunt het volgende aanvragen:

 • Bevestiging krijgen of uw Informatie wordt verwerkt, toegang krijgen tot Informatie over u die we hebben opgeslagen, evenals aanvullende informatie.

 • Een kopie ontvangen van Informatie over u die door Parcelocator wordt bewaard in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

 • Uw Informatie corrigeren.

 • Uw persoonlijke informatie laten verwijderen.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Informatie door Parcelocator.

 • De verwerking van uw Informatie door Parcelocator beperken.

 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

8.1 We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De huidige versie van ons privacybeleid is beschikbaar op de Site, waarbij de effectieve datum wordt vermeld. U wordt aangemoedigd om ons privacybeleid regelmatig te controleren.

9. Contactinformatie

9.1 Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot ons privacybeleid en hoe de informatie wordt behandeld, of als u uw Informatie wilt raadplegen, opvragen, wijzigen of bijwerken, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].