1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne dokumentet bruker den samme terminologien og forkortelsene som vår Bruksvilkår-dokument. Denne personvernerklæringen styrer innsamling, bruk og lagring av informasjon som er innhentet fra brukere gjennom bruk av vår plattform.

1.2 Informasjon om brukere deles inn i personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon, avhengig av om informasjonen kan identifisere brukeren som en bestemt person. Informasjon om juridiske enheter faller ikke inn under definisjonen av informasjon som er gitt i våre Bruksvilkår og personvernerklæring.

1.3 LFDB Limited, et engelsk aksjeselskap, registrert i England og Wales selskapsregistret under selskap nummer 13441297, med hovedkontor i 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England, har rollen som 'Kontroller' som definert i EU GDPR og vi er ansvarlige for, og kan vise overholdelse av prinsippene knyttet til behandling av persondata. LFDB Limited har rollen som 'Behandler' i henhold til EU GDPR med hensyn til informasjon som innhentes på vegne av brukerne i løpet av bruk av våre tjenester. Vi kan kontaktes ved å sende en e-post til [email protected]

2. Innsamling og bruk av personlig identifiserbar informasjon

2.1 Vi kan innhente noe av din personlige informasjon for å tilby våre tjenester. Informasjonen vi samler inn er nødvendig for å levere våre tjenester, og vi vil ikke samle inn informasjon som ikke er nødvendig i henhold til arten av våre tjenester. Vi kan samle inn noe av følgende personlige informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse og serverloggfiler
 • Betalingsinformasjon
 • Annen informasjon som du velger å oppgi
(A) Navn

2.2 For å registrere deg for å bruke plattformen må du oppgi fornavnet og etternavnet ditt. Vi vil kun bruke denne informasjonen for å opprette en konto for deg og for å henvende oss til deg når vi kontakter deg. Den rettslige grunnlaget for behandlingen av denne informasjonen er kontraktsforpliktelse. Hvis du ikke oppgir navnet ditt under registreringen, vil du ikke kunne registrere en konto hos oss.

(B) E-postadresse

2.3 Vi krever din e-postadresse når du registrerer deg for å bruke tjenestene våre, eller du kan oppgi den når du abonnerer på nyhetsbrevet eller når du kontakter vår kundesupport. Vi vil kun bruke e-postadressen din i samsvar med denne personvernerklæringen, inkludert reglene for varigheten av innsamlingen. Vi samler inn e-postadressen din for å oppfylle vår kontraktsmessige forpliktelse til å tilby våre tjenester, eller med ditt samtykke, avhengig av formålet med innsamlingen. Vi vil samle inn e-postadressen din i følgende tilfeller:

 • - Når du registrerer deg for en konto hos oss. Vi vil samle inn e-postadressen din for å opprette og administrere en konto for deg, og for å sende deg varsler om kontoen din, for eksempel når du vil gjenopprette passordet ditt, motta en melding, vi endrer personvernpolicyen vår eller hvis det er et datainnbrudd. En konto er nødvendig for å få tilgang til noen av tjenestene våre, og hvis du ikke gir oss e-postadressen din til dette formålet, vil du ikke kunne få tilgang til disse tjenestene.

 • - Når du kontakter oss. Vi vil samle inn e-postadressen din når du kontakter oss via vår e-postadresse [email protected]. Når vi samler inn e-postadressen din på denne måten, vil vi bare bruke den for å svare på henvendelsen din.

 • - Når du abonnerer på nyhetsbrevet. Vi vil samle inn e-postadressen din når du abonnerer for å motta mer informasjon om Parcelocator. Ved å abonnere på nyhetsbrevet gir du ditt samtykke til å motta e-poster med de siste nyhetene om Parcelocator og relaterte produkter.

(C) IP-adresse og serverloggfiler

2.5 Vi integrerer sikkerhetssystemer på plattformen vår for å forhindre ondsinnede forsøk og utnyttelse av nettstedet. Vi skanner IP-adresser og utestenger IP-adresser som viser ondsinnede tegn, for eksempel for mange passordfeil, søker etter utnyttelser og lignende. Vi behandler denne informasjonen i interesse av å beskytte integriteten til nettstedet og tilknyttede databaser. Vi samler inn IP-adressen din basert på en legitim interesse for å opprettholde integriteten og sikkerheten til databasene våre.

2.6 Plattformen samler inn en rekke generelle data og informasjon når en person får tilgang til nettstedet. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i serverloggfiler. Informasjonen som samles inn inkluderer (1) programvare- og nettlesertyper og -versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) dato og tid for tilgang til tjenestene, (4) internettjenesteleverandør for tilgangssystemet og (5) annen lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

2.7 Vi samler inn denne informasjonen for bruddsundersøkelsesformål. Når vi bruker denne informasjonen, kan vi koble spesifikke loggfiler til spesifikke brukere forutsatt at brukerne er logget på sine Parcelocator-kontoer når de får tilgang til nettstedet. Denne informasjonen er nødvendig for (1) å feilsøke problemer og rette systemfeil, (2) levere innholdet på plattformen vår riktig, (3) optimalisere innholdet på plattformen vår og dens annonser, (4) sikre langvarig levedyktighet av informasjonsteknologisystemene våre og nettsideteknologi, og (5) gi rettshåndhevende myndigheter informasjon som er nødvendig for strafferettslig forfølgelse i tilfelle av et cyberangrep. Vi samler inn denne informasjonen basert på vår legitime interesse.

(D) Betalingsinformasjon

2.8 Alle betalinger på plattformen utføres via tredjeparts betalingstjenesteleverandører, avhengig av betalingsmetoden. Du forstår herved at ved å foreta kjøp gjennom plattformen vår, blir din personlige informasjon behandlet og håndtert i samsvar med respektive.

(E) Annen informasjon

2.9 Du kan velge å gi annen informasjon som ikke er nødvendig for riktig funksjon av tjenestene. I slike tilfeller vil vi kun bruke denne informasjonen for det formålet du oppga den til. Hvis vi er usikre på hvorfor du gir slik informasjon, vil vi kontakte deg hvis det er mulig. Ellers vil vi slette slik informasjon.

(F) Generelt

2.10 Noen tjenester vil ikke være tilgjengelige for deg hvis du ikke gir den forespurte informasjonen. Vi kan beholde opplysninger om eventuelle spørsmål, klager eller komplimenter du har gitt, og responsen, om noen. Når du kontakter oss, vil vi samle inn informasjonen du velger å gi oss. Vi vil lagre og bruke denne informasjonen kun for å svare på dine henvendelser. Informasjonen i henvendelsen, uten noen personlig identifiserbar informasjon, vil bli lagret på våre servere for å forbedre våre tjenester og gi best mulig kundestøtte.

2.11 Vi selger ikke eller leier ut personlig informasjon til noen tredjepart. Vi bruker innsamlet informasjon til interne og markedsføringsformål, som nødvendig i tråd med tjenestenes art, og kun i samsvar med denne personvernerklæringen. I noen tilfeller er vi forpliktet til å følge rettslige kjennelser og myndighetsforespørsler og gi informasjon, eller deler av den, til autoriserte organer.

2.12 Vi kan videreformidle din personlige informasjon til våre partnere, agenter og operatører under taushetsplikt eller lignende avtaler, inkludert betalingsbehandlere og fraktselskaper som vi mener rimeligvis trenger å ha tilgang til denne informasjonen: (i) for å levere tjenester etter din forespørsel; (ii) for å administrere vår virksomhet eller nettstedet; (iii) for å yte kundestøtte; (iv) for å oppdatere kontoinformasjon; (v) for å videresende oppdateringer, kunngjøringer og nyhetsbrev; (vi) for å svare på dine henvendelser, og kommunisere med deg om nettstedet og andre aktiviteter knyttet til nettstedet; (vii) i tilfelle en omorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetak, overdragelse eller avhending av hele eller deler av nettstedets virksomhet eller drift (inkludert, uten begrensning, i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer); eller (viii) som ellers autorisert av deg.

2.13 Vi har implementert sikkerhetsprosedyrer og tiltak for å sikre passende beskyttelse av informasjonen vi behandler, mot misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller endring. Vi vil fjerne all informasjon om deg etter din forespørsel senest femten (15) dager etter at forespørselen er gjort.

2.14 Vi anerkjenner at sikkerheten til din informasjon er en av de høyeste prioritetene, og derfor har bare autoriserte prosessorer tilgang til informasjonen din. Selv om vi tar alle passende tiltak med hensyn til å holde informasjonen din sikker, forstår du at ingen datatiltak i verden kan tilby 100% beskyttelse. Hvis vi noen gang oppdager eller mistenker et brudd på personopplysninger, vil vi uten forsinkelse, innen sytti-to (72) timer etter at vi blir klar over det, varsle den aktuelle tilsynsmyndigheten om bruddet og brukere der det er nødvendig.

2.15 Behandlingen av informasjonen utføres automatisk, uten menneskelig inngripen. Imidlertid vil informasjonen i e-poster du sender til oss bli behandlet av en faktisk person for å gi deg svar på e-posten.

2.16 Brukere kan be om tilgang til, endring og sletting av personlig informasjon og utøve retten til å protestere. Slike forespørsler bør sendes til [email protected].

3. Innsamling og bruk av ikke-personlig identifiserbar informasjon

3.1 Plattformen og andre tredjeparts analyseplattformer samler inn en rekke generelle data og informasjon når en bruker eller automatisk system kaller opp plattformen. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i serverloggfiler. Innsamlet kan være (1) brukte programvaretyper og versjoner, (2) operativsystemet som brukes av det tilgangsgivende systemet, (3) dato og tidspunkt for tilgang til tjenestene, (4) internettilbyderen til det tilgangsgivende systemet og (5) annen lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

3.2 Vi samler inn denne informasjonen for formål knyttet til undersøkelse av brudd. Når vi bruker denne informasjonen, trekker vi ikke noen konklusjoner om brukeren. Tvert imot er denne informasjonen nødvendig for (1) å levere innholdet på vår plattform riktig, (2) optimalisere innholdet på vår plattform samt annonsene, (3) sikre den langsiktige levedyktigheten til våre informasjonsteknologisystemer og nettsteknologi og (4) gi rettshåndhevelsesmyndighetene informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgning i tilfelle et dataangrep. De anonyme dataene i serverloggfiler lagres separat fra all personlig informasjon som er oppgitt av en registrert person.

4. Lagring og overføring av informasjon

4.1 Informasjonen vil bli lagret på sikre servere, kontrollert og vedlikeholdt i samsvar med tilstrekkelige personvernbeskyttelser. Vi kan lagre eller overføre informasjon om registrerte brukere i EU til servere lokalisert i land som er ansett som tilstrekkelige av Europakommisjonen, eller i land som Europakommisjonen ikke har ansett som utilstrekkelige, forutsatt at slike land implementerer passende og hensiktsmessige sikkerhetstiltak angående personlig informasjon.

4.2 Informasjonen lagres på serverne bare i den nødvendige perioden for å tilby tjenestene og opprettholde integriteten til våre databaser. Vi vil opprettholde registreringer av behandlingsaktiviteter for å kunne demonstrere overholdelse av EU GDPR.

4.3 Noen tjenester krever bruk av tredjeparts løsninger. Når du blir omdirigert fra vår nettside til tredjeparts nettsider, samhandler du ikke lenger med vår nettside. All informasjon du gir gjennom tredjeparts nettsider vil bli håndtert og behandlet i samsvar med deres personvernpolicyer og andre gjeldende vilkår.

5. Tredjeparts nettsteder, tjenester og informasjonskapsler

5.1 Nettstedet eller e-postene kan inneholde lenker til andre eksterne nettsteder som ikke faller innenfor vårt domene. Vi er ikke ansvarlige for personvernpolitikkene eller innholdet på slike eksterne nettsteder. Hvis du velger å følge slike lenker til eksterne nettsteder, gjør du det på egen risiko.

5.2 Informasjonskapsler hjelper oss med å optimalisere og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ved å hjelpe oss med å levere viktige funksjoner. Informasjonskapslene vi bruker kan variere over tid ettersom vi kontinuerlig oppdaterer og forbedrer nettstedet og tjenestene våre. Mer informasjon finnes i vår informasjonskapselpolicy.

6. Informasjonsbevaringsperiode

6.1 Hvis du registrerer en konto hos oss, vil vi lagre informasjonen din så lenge du har en aktiv konto. Så snart du sletter kontoen din, vil vi fjerne all informasjon vi har samlet inn om deg, med mindre vi har passende juridiske grunnlag for å fortsette behandlingen. Hvis kontoen din er blitt avsluttet eller suspendert på grunn av brudd på vilkårene, vil vi beholde informasjonen din i opptil to år for å forhindre gjentatt registrering og håndheve suspensjonsmessige tiltak.

6. Informasjonsbevaringsperiode

6.1 Hvis du registrerer en konto hos oss, vil vi lagre informasjonen din så lenge du har en aktiv konto. Så snart du sletter kontoen din, vil vi fjerne all informasjon vi har samlet inn om deg, med mindre vi har passende juridiske grunnlag for å fortsette behandlingen. Hvis kontoen din er blitt avsluttet eller suspendert på grunn av brudd på vilkårene, vil vi beholde informasjonen din i opptil to år for å forhindre gjentatt registrering og håndheve suspensjonsmessige tiltak.

7. Brukerrettigheter

7.1 Du kan be om å:

 • Få bekreftelse på om informasjonen din behandles, få tilgang til informasjon om deg som vi har lagret, samt tilleggsinformasjon.

 • Få en kopi av informasjonen om deg som er lagret av Parcelocator i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

 • Korrigere informasjonen din.

 • Få slettet dine personopplysninger.

 • Protestere mot behandlingen av informasjonen av Parcelocator.

 • Begrense behandlingen av informasjonen din av Parcelocator.

 • Klage til tilsynsmyndigheten.

8. Endringer i personvernpolicyen

8.1 Vi forbeholder oss retten til å endre personvernpolicyen vår når som helst. Gjeldende versjon av personvernpolicyen vår er tilgjengelig på nettstedet og viser den effektive datoen. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernpolicyen vår jevnlig.

9. Kontaktinformasjon

9.1 Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående personvernpolicyen vår og hvordan informasjonen håndteres, eller hvis du ønsker å få tilgang til, hente, endre eller oppdatere informasjonen din, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].