Parcelocator´s Vilkår og betingelser avtale forklarer vilkårene og betingelsene under hvilke du kan bruke Parcelocator plattformen og andre tjenester som tilbys av Parcelocator. Vennligst les nøye gjennom dette dokumentet for vilkår og betingelser, og ta vare på en kopi for referanse.

Ved å bruke Parcelocator-plattformen bekrefter du at du samtykker i å være juridisk bundet av våre vilkår og betingelser som er angitt i dette dokumentet. Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker plattformen vår, da du inngår en bindende kontrakt med LFDB Limited, et engelsk aksjeselskap, registrert hos England og Wales handels- og selskapsregister under selskapsnummer 13441297, med registrert kontoradresse 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England. Hvis du ikke er enig i (eller ikke kan oppfylle) vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor, ikke bruk eller få tilgang til tjenestene våre.

Disse vilkårene påvirker ikke noen forpliktelse eller autorisasjon som er gitt i noen annen avtale inngått mellom deg og Parcelocator. Bestemmelser i en individuell avtale mellom deg og Parcelocator går foran bestemmelsene i disse vilkårene.

1. Definisjoner

Vi/Oss/Parcelocator” refererer til LFDB Limited, plattformen og deres utviklere og tilknyttede selskaper.

Nettsted” refererer til nettstedet til Parcelocator tilgjengelig på https://parcelocator.com/, eller en annen URL som kan huse Parcelocator nettsider eller tjenester.

Tjenester” refererer til tilbudet av informasjon om plassering av pakker, tilgjengeligheten av innhold gjennom nettstedet og andre tjenester levert av Parcelocator.

Plattform” refererer til nettstedet og tjenestene samlet sett.

Bruker/Du” refererer til en person eller juridisk enhet som registrerer seg for eller bruker våre tjenester.

Part/Parter” refererer enten til en bruker eller Parcelocator når det brukes i entall og til både bruker og Parcelocator når det brukes i flertall.

Tredjepart” refererer til en hvilken som helst applikasjon, nettsted, fysisk eller juridisk person som ikke er Parcelocator, plattformen eller deres tilknyttede selskaper.

Innhold” refererer til alle bilder, tekster, lyd- og videodata eller annen informasjon som finnes på plattformen eller som er oppnådd gjennom plattformen.

Abonnementsperiode” refererer til den tidsperioden abonnementet ditt hos oss er aktivt.

Abonnementsavgift” refererer til kostnaden for abonnementet for den valgte abonnementsperioden.

Effektiv dato” refererer til datoen for behandling av betalingen for det valgte abonnementet.

Konfidensiell informasjon” refererer til all informasjon som er utvekslet mellom partene i forbindelse med tjenestene. Konfidensiell informasjon dekker ikke informasjon som var kjent for noen av partene før utvekslingen, eller informasjon som var tilgjengelig for offentligheten.

2. Generelle bestemmelser

(A) Kvalifikasjoner

2.1 Ved å bruke våre tjenester bekrefter du at du (i) har full juridisk kapasitet til å inngå en bindende avtale, (ii) vil gi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon der det blir bedt om, og informasjon som ellers er kompatibel med disse vilkårene, (iii) ikke vil bruke tjenestene i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover. Hvis du bruker våre tjenester på vegne av en juridisk enhet, bekrefter du videre at (i) du har den nødvendige fullmakten til å godta vilkårene i denne avtalen, (ii) du har den nødvendige fullmakten til å binde en slik juridisk enhet ved å akseptere denne avtalen, (iii) juridisk enhet som du godtar denne avtalen på vegne av, har fullmakt til å inngå denne avtalen og oppfylle forpliktelser som er definert heri.

2.2 Vi kan ikke kontrollere hvem som bruker plattformen, så det er ditt ansvar å vurdere om bruken av plattformen er i samsvar med lokale lover og regler. Når du bruker plattformen vår, må du overholde vilkårene i denne avtalen og gjeldende lover, regler og retningslinjer. Hvis en del av plattformen ikke er i samsvar med dine lokale lover, kan du ikke bruke nettstedet og tjenestene. Slike tjenester vil bli betraktet som 'ikke tilgjengelig i ditt område'.

(B) Omfang av tjenestene

2.3 Parcelocator driver en plattform der registrerte brukere kan be om informasjon om plasseringen av en pakke ved å oppgi pakkenummeret knyttet til den. Plasseringsinformasjon blir levert av transportørene, så vi er bare i stand til å videreformidle denne informasjonen.

2.4 Parcelocator kan ikke garantere eller sikre at tjenestene vil oppfylle dine krav eller være tilgjengelige uten avbrudd, sikre eller feilfrie. Parcelocator kan ikke og garanterer ikke at tjenestene vil være operasjonelle 100 % av tiden. Tjenestene kan være nede (i) for planlagt vedlikehold, (ii) force majeure-hendelser, (iii) for spesifikke brukere på grunn av suspensjon eller avslutning av kontoen, (iv) internettproblemer utenfor Parcelocator påvirkningsområde, (v) feil i kode, maskinvare eller tjenester uten en kjent kommersiell løsning.

2.5 Parcelocator er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, integriteten, kvaliteten eller egnetheten til noen plasseringsinformasjon som sendes via tjenestene. Parcelocator fungerer som en passiv kanal for overføring og distribusjon av tilgjengelig informasjon. Plasseringsinformasjonen er avhengig av mange faktorer, først og fremst aksepten av enhetens eier for å dele plasseringsinformasjonen sin. Avhengig av tilgjengelig teknologi kan plasseringen være unøyaktig til en større grad. Parcelocator er ikke ansvarlig for noen unøyaktigheter, og all informasjon som tilbys gjennom plattformen, er kun for underholdningsformål og bør under ingen omstendigheter bli betraktet som pålitelig.

(C) Registrering

2.6 Når du registrerer deg på plattformen vår eller på annen måte samhandler med plattformen, må brukere oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om seg selv i samsvar med skjemaene som er gitt. Du samtykker i å oppdatere informasjonen din hvis det oppstår endringer, for å holde den registrerte informasjonen sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig. Hvis du gir informasjon som er i strid med ovennevnte betingelser, kan vi nekte deg eller avslutte tilgangen din til nettstedet, deler av det eller tjenestene våre. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil i levering av tjenestene som skyldes informasjon som ikke er sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig.

2.7 Du forstår at det er ditt ansvar å holde innloggingsinformasjonen din konfidensiell. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din. Hvis du noen gang oppdager eller mistenker at noen har fått tilgang til kontoen din uten tillatelse, blir du bedt om å informere oss umiddelbart.

(D) Abonnementsperiode

2.8 Brukere kan velge varigheten på abonnementsperioden fra alternativene som er tilgjengelige på nettstedet. Abonnementsperioden starter på den effektive datoen og slutter på samme dag i måneden som den valgte abonnementsperioden utløper. Hvis måneden der abonnementsperioden utløper ikke har datoen som samsvarer med den effektive datoen, vil abonnementsperioden avsluttes på den siste dagen i den måneden. Hvis abonnementsperioden beregnes i timer, utløper den etter at alle timene i den valgte abonnementsperioden har utløpt.

2.9 Abonnementsperioden vil automatisk fornyes ved utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Fornyet abonnementsperiode vil som standard være av samme varighet som gjeldende abonnementsperiode, bortsett fra spesielle promoterte abonnementsperioder. Etter utløpet av den promoterte abonnementsperioden vil abonnementet ditt automatisk bytte til vanlig abonnement med den korteste tilgjengelige varigheten for vanlig abonnementsperiode. Abonnementsavgift for den fornyede abonnementsperioden vil bli beregnet i henhold til prisene som var gjeldende ti (10) dager før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Hvis du ønsker å slutte å bruke tjenestene våre, kan du avslutte kontoen din eller deaktivere alternativet for automatisk fornyelse i brukerkontoen din før utløpet av gjeldende abonnementsperiode.

(E) Akseptabel bruk

2.10 Du samtykker i at du ikke vil misbruke tjenestene våre. Misbruk omfatter enhver bruk, tilgang eller inngrep på nettstedet eller tjenestene som er i strid med denne avtalen, personvernreglene våre og gjeldende lover og regler. Vi kan, etter eget skjønn, suspendere eller avslutte tilgangen til hele eller deler av nettstedet og tjenestene for enhver bruker, uten forhåndsvarsel eller behov for å begrunne slike tiltak. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester til hvem som helst til enhver tid. Under bruk av tjenestene våre vil du ikke handle i strid med vilkårene, retningslinjene, gjeldende lover og regler, og du vil spesielt ikke, uten begrensning, gjøre noe av følgende:

 1. (i) send eller på annen måte poste uautoriserte kommersielle kommunikasjoner (for eksempel søppelpost) gjennom nettstedet;

 2. (ii) samle inn innhold eller informasjon fra nettstedsbrukere, eller på annen måte få tilgang til nettstedet, ved hjelp av automatiserte midler (for eksempel innhentingsroboter, roboter, edderkopper eller skrapere) uten vårt samtykke;

 3. (iii) laste opp virus eller annen skadelig programvare;

 4. (iv) poste eller overføre innhold som er ulovlig, hatfullt, obskønt, truende, oppfordrer til vold, fornærmende, ærekrenkende, krenker opphavsrettigheter, krenker privatlivet, eller på annen måte er støtende for tredjeparter;

 5. (v) ta noen handling som skaper en uforholdsmessig stor brukerbelastning på nettstedet vårt, med mindre det er uttrykkelig tillatt av oss;

 6. (vi) opprette mer enn én konto eller dele kontoen din med noen andre;

 7. (vii) kommunisere noen informasjon eller innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller i henhold til kontraktsmessige eller tillitsbaserte forhold, eller på annen måte krenker eller bryter noen andres rettigheter;

 8. (viii) oppmuntre til deltakelse i eller fremme innhold, pyramidespill, undersøkelser, kjedebrev eller spam, eller uønsket e-posting gjennom nettstedet.

(F) Kontakt

2.11 Hvis du oppgir e-postadressen din, kan vi kontakte deg ved bruk av slik kontaktinformasjon, angående alle saker knyttet til tjenestene (tjeneste-e-post). Disse e-postene utgjør ikke 'uønskede kommersielle e-postannonser', og du kan ikke velge å ikke motta dem. Du kan velge å motta e-post om nyheter, kampanjer, spesialtilbud og/eller andre temaer av interesse knyttet til Parcelocator og våre tilknyttede selskaper (promoterings-e-post). Du kan velge å slutte å motta disse promoterings-e-postene når som helst ved å følge instruksjonene som er inkludert i promoterings-e-postene.

2.12 Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du kontakte oss på [email protected].

3. Immaterielle rettigheter

(A) Eiendomsrettigheter

3.1 Alle immaterielle rettigheter knyttet til nettstedet, tjenestene og innholdet tilhører utelukkende Parcelocator, eller brukes under passende lisenser eller tillatelser. Ingenting i denne avtalen skal forstås eller være ment som overføring av slike immaterielle rettigheter til deg eller noen annen tredjepart.

3.2 Med forbehold om at du overholder disse vilkårene, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke plattformen som tilbys av Parcelocator, innenfor omfanget av ditt abonnement. Bortsett fra det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene, kan du ikke: kopiere, modifisere eller opprette avledede verk basert på tjenestene; distribuere, overføre, underlisensiere, lease, låne ut eller leie ut tjenestene til noen tredjepart; reversere ingeniør, dekompilere eller demontere tjenestene; eller gjøre funksjonaliteten til tjenestene tilgjengelig for flere brukere gjennom noen midler.

(B) Fortrolig informasjon

3.3 I løpet av denne avtalens gyldighetsperiode kan brukere bli pålagt å gi eller frivillig gi visse fortrolige opplysninger til Parcelocator, og Parcelocator kan avsløre visse fortrolige opplysninger til brukerne. Når det gjelder slik informasjon, er begge parter enige om følgende: (i) å beholde fortrolige opplysninger i streng konfidensialitet, (ii) å gjennomføre alle rimelige tiltak for å beskytte konfidensialiteten til fortrolige opplysninger, (iii) ikke å offentliggjøre eller på annen måte gjøre fortrolige opplysninger tilgjengelig for noen tredjepart uten å innhente forhåndssamtykke skriftlig, (iv) å bruke fortrolige opplysninger kun til de tiltenkte formålene, (v) å returnere all fortrolig informasjon og eventuelle kopier, utdrag eller avledede verk som følge av fortrolige opplysninger etter skriftlig forespørsel eller ved avslutning av avtalen, og å ødelegge eller slette alle gjenværende kopier av fortrolige opplysninger uavhengig av form eller medier på hvilke fortrolige opplysninger er lagret.

(C) Varsel om krenkelse

3.4 Hvis du mener at ditt arbeid er blitt kopiert på en måte som utgjør opphavsrettskrenkelse, eller dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, ber vi om at du gir følgende informasjon til nettstedets opphavsrettsagent:

 1. 1. En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren eller annen eier av immaterielle rettigheter;

 2. 2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eller annen immateriell eiendom som du hevder er blitt krenket;

 3. 3. En beskrivelse av hvor materialet som du hevder er krenket, er plassert på nettstedet;

 4. 4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;

 5. 5. En signert erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omtvistede bruken ikke er godkjent av opphavsrettsinnehaveren, dens agent eller loven; og

 6. 6. En erklæring fra deg, gitt under straffansvar, om at informasjonen som er oppgitt i varselet ditt, er nøyaktig, og at du er opphavsrettinnehaveren eller eieren av den immaterielle rettigheten eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren eller eieren av den immaterielle rettigheten.

3.5 Vår opphavsrettsagent kan nås på følgende måte:
E-post: [email protected]

4. Betaling og priser

4.1 Alle priser for oppførte tjenester er tilgjengelige på nettstedet og beregnes når du velger å abonnere på nettstedet. Alle priser vises inkludert merverdiavgift (MVA) og andre gjeldende skatter. Hvis tjenesten er oppført til feil pris på grunn av typografisk feil eller systemfeil, forbeholder vi oss retten til å nekte eller kansellere enhver bestilling som er plassert for tjenester oppført til feil pris. Hvis betalingen for feil pris allerede er utført, vil vi returnere samme beløp ved kansellering.

4.2 Når du abonnerer på nettstedet, kan du velge betalingsmetode. Hvis du betaler med kredittkort, må du oppgi gyldig og nåværende informasjon som er nødvendig for å behandle betalingen. Du godtar og gir oss tillatelse til å belaste kredittkortet ditt for alle avgifter som skal betales i løpet av abonnementsperioden din.

4.3 Abonnementsavgiften beregnes i øyeblikket du sender registreringen på nettstedet. Abonnementsavgiften for gjeldende abonnementsperiode påvirkes ikke av endringer i tjenesteprisen som beskrevet i artikkel 4.5 i denne avtalen.

4.4 Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan behandle betalingen, vil abonnementet ditt umiddelbart bli avsluttet.

4.5 Vi forbeholder oss retten til å endre priser når som helst og med melding til nåværende aktive brukere. Slike endringer vil ikke påvirke brukerens nåværende abonnementsperiode. Priser som var gyldige ti (10) dager før abonnementet fornyes, vil bli brukt for betaling av fornyet abonnementsperiode.

5. Tredjepartstjenester

5.1 Tjenestene kan være tilgjengelige eller tilgås i forbindelse med tredjepartstjenester og innhold (inkludert reklame) som Parcelocator ikke kontrollerer. Du erkjenner at ulike vilkår for bruk og personvernregler kan gjelde for din bruk av slike tredjepartstjenester og innhold. Parcelocator støtter ikke slike tredjepartstjenester og innhold, og under ingen omstendigheter skal Parcelocator være ansvarlig for produkter eller tjenester fra slike tredjepartsleverandører.

5.2 Bruk av tjenestene kan medføre ekstra kostnader som ikke belastes av oss. Disse kostnadene kan omfatte din teleoperatørs kostnader for å sende eller motta SMS. Vi er ikke ansvarlige for slike kostnader, og du forstår og godtar å bære slike kostnader.

6. Avbestilling

6.1 Du kan avbestille abonnementet ditt når som helst, uten varsel og uten straff, ved å deaktivere kontoen din i kontoinnstillingene dine. Ved deaktivering vil abonnementet ditt avsluttes umiddelbart. Når du velger å avbestille abonnementet ditt, vil vi stoppe faktureringen av fremtidige månedlige avgifter inntil du abonnerer på tjenestene igjen. Du vil bli informert via e-post om vellykket avbestilling av abonnementet ditt.

6.2 Du forstår og godtar at avgiften for abonnementsperioden forfaller og betales ved starten av hver enkelt abonnementsperiode, og at det ikke vil bli gitt refusjon eller kreditt for den ubrukte delen av abonnementsperioden.

6.3 Hvis du trenger hjelp med å avbestille abonnementet, kan du gjerne kontakte vårt kundestøtteteam på [email protected].

7. Refusjon

7.1 Hvis du ikke er fornøyd med tjenestene, vennligst kontakt oss på [email protected]. Du kan være kvalifisert for refusjon hvis du avbestiller abonnementet innen fjorten (14) dager etter din første registrering for månedlig abonnementsplan.

7.2 Ingen refusjon vil bli gitt for abonnementsperioden beregnet i timer. Hvis ditt første abonnement ble beregnet i timer, og du byttet til månedlig abonnement, beregnes 14-dagers perioden fra øyeblikket du byttet til månedlig abonnement.

7.3 Refusjon kan kun dekke ditt siste betaling til oss. Refusjoner utenfor 14-dagers kjøpsvindu vil bare bli vurdert, etter vårt eget skjønn, hvis brukeren kan påvise at tjenesten ikke var tilgjengelig eller brukbar i løpet av abonnementsperioden, og at rimelige forsøk ble gjort for å kontakte oss for å løse problemet. I dette tilfellet kan Parcelocator gi brukeren en proporsjonal refusjon av tjenesteavgifter som ble betalt i perioden tjenesten ikke var tilgjengelig eller brukbar.

8. Erstatningsansvar

8.1 Du skal holde Parcelocator, dets ansatte og tilknyttede selskaper skadesløse mot eventuelle krav, tvister, krav, erstatningsansvar, skader, tap og kostnader og utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokat- og regnskapsgebyrer som oppstår i forbindelse med din tilgang til eller bruk av nettstedet og våre tjenester, innhold som du gir, eller din overtredelse av disse vilkårene.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Du samtykker i at, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, ditt eneste og eksklusive rettsmiddel for problemer eller misnøye med Parcelocator-tjenesten er å slutte å bruke Parcelocator-tjenestene.

9.2 I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal verken Parcelocator, dets ansatte, tjenestemenn, aksjonærer, direktører, agenter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, etterfølgere, leverandører, rettighetshavere eller lisensgivere være ansvarlig for noen indirekte, spesielle, tilfeldige, straffbare, eksemplariske eller følgeskader, eller noen tap av fortjeneste eller inntekter, enten pådratt direkte eller indirekte, eller noen tap av data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap, som oppstår i forbindelse med din tilgang til eller bruk eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke Parcelocator-tjenestene, tredjepartsapplikasjoner eller innhold fra tredjepartsapplikasjoner, uavhengig av juridisk teori, selv om Parcelocator har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om et rettsmiddel mislykkes i sin hovedhensikt. Under ingen omstendigheter skal den samlede ansvarsbegrensningen til Parcelocator overstige det beløpet du har betalt Parcelocator, om noen, i løpet av den siste måneden for tjenestene som gir opphav til kravet, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

9.3 Parcelocator, dets ansatte, agenter og direktører påtar seg intet ansvar, og du samtykker herved i å frita oss for ethvert ansvar som oppstår (enten direkte eller indirekte) ut av informasjonen som leveres gjennom tjenestene, eller eventuelle feil eller utelatelser fra slik informasjon. Parcelocator er ikke ansvarlig for tap (enten direkte eller indirekte) som skyldes dine handlinger eller beslutninger basert på din tillit til informasjonen som blir gitt til deg gjennom tjenestene, eller som skyldes forsinkelse, feilfunksjon av driften eller tilgjengeligheten av tjenestene. Selv om vi streber etter nøyaktighet i innholdet vi leverer gjennom plattformen, gir vi ingen garanti eller representasjon når det gjelder nøyaktigheten og riktigheten av slikt innhold.

10. Endringer

10.1 Parcelocator kan gjøre endringer eller erstatte våre vilkår og betingelser når som helst. Vi vil publisere slike endringer, erstatninger og oppdateringer på nettstedet og informere deg via e-post der det er mulig, og slike endringer, erstatninger og oppdateringer av våre vilkår og betingelser vil tre i kraft umiddelbart etter publisering. Endringer i vilkårene vil ikke påvirke allerede betalte abonnementsperioder. Du samtykker i å holde deg oppdatert med den siste publiserte vilkår og betingelser og aksepterer og er bundet av slike endringer, erstatninger og oppdateringer hvis du får tilgang til eller bruker våre tjenester etter at vi har publisert dem på nettstedet vårt. Vilkår og betingelser gjelder uavhengig av hvilken enhet eller operativsystem du får tilgang til våre tjenester fra.

11. Lover og valg av forum

11.1 Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Irland, uten hensyn til lovkonflikter, og ekskluderer FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du samtykker i at hvis du har noen tvist med Parcelocator, vil du kontakte oss for å løse gjennom forhandlinger og gjensidig forståelse. Hvis løsningen ikke kan nås gjennom forhandlinger, samtykker du og underkaster deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Dublin, Irland.

12. Sluttbetingelser

12.1 Hvis en del av disse vilkårene blir funnet å være ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare på noen måte, vil det ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene.

12.2 Seksjonstitlene i vilkårene er kun for bekvemmelighet og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.

12.3 Manglende utøvelse eller håndhevelse av en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.

12.4 Ingen av partene kan overføre noen rettighet eller forpliktelse i henhold til denne avtalen til en tredjepart uten å innhente skriftlig forhåndssamtykke, unntatt til etterfølgerne i tilfelle sammenslåing, salg eller avvikling av partiet.

13. Rett til tilbaketrekning og refusjonspolitikk

13.1 Ingen refusjon av et abonnement er tillatt hvis den mottas etter utløpet av en periode på fjorten (14) dager fra første abonnement for tjenestene.

13.2 Alle refusjonsforespørsler før utløpet av fjorten (14) dager kan gjøres via telefon eller e-post gjennom vår kundestøtteavdeling. Kundestøtteavdelingen vil svare deg innen 48 timer, og refusjoner vil bli behandlet innen 72 timer.

14. Lovlig pålagt informasjon om nettbasert tvisteløsning for forbrukere

14.1 Som en del av vår juridiske informasjonsplikt, påpeker vi at Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning på Internett på følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

14.2 Denne plattformen fungerer som en kontaktpunkt for utenomrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettbaserte kjøp eller tjenesteavtaler med forbrukere.

14.3 Vår e-postadresse er [email protected].

15. Effektiv dato

Versjon 1.0 16/09/2021